Plant je toekomst

We mopperen wel eens dat jongeren weinig belangstelling hebben voor agri & food. Regelmatig spreek ik ondernemers die zich afvragen hoe ze in de toekomst aan goed opgeleid personeel komen. Om vervolgens te mompelen dat 'jongelui niks meer leren op school'.

Volgens mij mogen we best positiever kijken. Jongeren zijn - meer dan we denken - bezig met de toekomst, voedsel, innovatie en duurzame productie. Dat is te zien in instroom in groene opleidingen. De kunst is jongeren te laten zien welke mogelijkheden ze hebben. Wij ondernemers moeten ons verhaal beter vertellen. Werkelijk elke kans grijpen om jongeren en hun docenten ervan bewust te maken dat we de volgende generatie hard nodig hebben voor de doorbraken van een duurzame wereld.

Onlangs sprak ik op hogeschool Inholland in een zaal vol docenten uit voortgezet en beroepsonderwijs. Mijn eigen verhaal werd voorafgegaan door een gastcollege van Ernst van den Ende. Hij is bij de Wageningen Universiteit directeur van het instituut dat onderzoek doet aan planten. Ernst hield een prikkelend betoog over de research van zijn collega's naar gezondheid, groene grondstoffen en duurzame productie.

Hij schetste een toenemende vraag naar voedsel in een wereld die maarliefst 40% verloren ziet gaan aan plantenziektes, inefficiënte logistiek en verspilling. Beschikbaarheid van water wordt de beperkende factor voor voedselproductie. De uitdagingen zijn enorm: in de komende veertig jaar moeten we op aarde net zoveel voedsel produceren als in de afgelopen 8000 jaar werd geproduceerd.

De kernboodschap van Ernst van den Ende was echter hoopgevend: de wereld kan - in technologisch opzicht - binnen tien jaar volkomen veranderd zijn. Ernst schetste een land- en tuinbouwsector die al lang niet meer draait om groene vingers. Zijn talloze voorbeelden waren fascinerend en concreet. Wat te denken van drones en geavanceerde camera's voor precisielandbouw, het ontwikkelen van agroparken met gesloten kringlopen, medicijnen uit planten, rubberproductie uit paardenbloemen, enzovoort.

Zo'n bloemlezing van onderzoek, toepassing en noodzakelijke doorbraken zou elke jongere minstens een keer in zijn studiecarrière moeten krijgen. En niet alleen van wetenschappers, maar ook van ondernemers. Mijn pleidooi aan agri-food ondernemers is dus: laat jezelf meer zien aan studenten. Ga in op uitnodigingen voor lezingen, maak tijd vrij om ze rond te leiden. Probeer op een inspirerende manier met ze in gesprek te gaan. Met elk contact plant je een stukje van de toekomst van onze sector.