MediGran, het buitenbeentje in de wereld van de zaden

Duizenden kilo’s zaden van duizendblad, knoopkruid, wilde peen, dotterbloemen, veldsalie, pinksterbloemen, slangenkruid, om maar enkele soorten te noemen, zijn sinds 1985 door MediGran geleverd. De opdrachtgevers zijn gemeenten, groenvoorzieners, hoveniers, overheden en instellingen, en landbouwbedrijven. Biodiversiteit, duurzaam natuurbeheer, en natuurlijke bestrijding zijn speerpunten geworden en juist hiervoor spant MediGran zich sinds jaar en dag in.

Maar liefst 700 soorten zaad van verschillende soorten inheemse planten vormen het assortiment. MediGran heeft zich gespecialiseerd in de productie en levering van zaden van inheemse planten en mengsels, waardoor zij ook een adviesfunctie mogen vervullen voor hun opdrachtgevers bij de samenstelling van unieke kruiden- en bloemenmengsels; afgestemd op specifieke milieuomstandigheden en voor diverse toepassingen.

Onderzoek en Ontwikkeling

MediGran is betrokken bij diverse onderzoeken en projecten, zoals het onderzoek naar mengsels voor akkerranden; een nuttig alternatief voor bestrijdingsmiddelen en visueel aantrekkelijkheid. In samenwerking met verschillende onderzoeksinstellingen heeft MediGran drie mengsels voor akkerranden ontwikkeld.

De problematiek rond de bijen- en vlinderstand wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afname in variatie en hoeveelheid van waard- en voedselplanten. MediGran stelt zich op de hoogte van de resultaten van onderzoek hiernaar en stelt mengsels samen die aan die variatie-eisen voldoen. Juist inheemse planten zijn belangrijk voor deze insecten. Meer informatie vindt u op www.medigran.nl.