Incotec opent nieuw Innovatie Centrum in Enkhuizen

Gisteren, 13 december 2016, werd in het bijzijn van klanten, leveranciers en medewerkers.

Incotec’s nieuwe innovatiecentrum geopend. Alle gasten werden rondgeleid in het Innovatie Centrum waarin Incotec R&D, Sales en Marketing teams zijn gevestigd. Incotec is marktleider in het verbeteren van groente- en akkerbouwzaden. De opening van het Innovatie Centrum is een goed voorbeeld van Incotec’s focus op innovatie.

Het Innovatie Centrum huisvest diverse chemische, biologische en analytische laboratoria, waaronder laboratoria voor zeer schoon en veilig moleculair en microbiologisch onderzoek en diverse applicatielaboratoria voor de ontwikkeling van innovatieve zaadcoatings. Naast een reeks klimaatcellen voor onder andere priming van zaden en zaadopslag zijn er drie planten-opkweekcellen, ofwel phytotrons. Deze planten-opkweekcellen hebben uniforme teeltomstandigheden voor licht (LED), temperatuur en luchtvochtigheid waarmee zeer betrouwbare onderzoeksresultaten worden verkregen. Hierdoor kan het effect van zaadbehandelingen nauwkeurig worden gevolgd tot enkele maanden voorbij de kiemfase.

Incotec werd eind vorig jaar overgenomen door speciaal chemiebedrijf Croda dat sinds die tijd bijna 3 miljoen euro investeerde in dit nieuwe onderzoekscentrum. De investering onderstreept het belang van de ontwikkeling van het Europese deel van de business. Incotec is bijzonder trots op dit state of the art Innovatie Centrum en zet zich in voor de continue ontwikkeling van innovatieve producten die aansluiten bij de behoefte in de markt. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf een 4 miljoen dollar investering aan in de belangrijkste site in Californië, in de Verenigde Staten. Voor meer informatie: Marion Smorenburg Hoofd Corporate & Marketing Communicatie e-mail: IG.communications@incotec.com