Hem Technologies niet alledaags

Zaden die moeilijk tot kiemen komen, daar draait het om bij Hem Technologies. Er worden sterke zaden geproduceerd die als het ware in de startblokken staan om te ontkiemen. Dat zorgt voor krachtige planten, dus meer profijt voor de kweker en daarmee ook een grotere omzet. En dat gebeurt met uitsluitend natuurlijke middelen.

Willem Koopman zwaait de scepter in het jonge bedrijf. “We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Het moet anders, en dat kan ook, is onze overtuiging. Vanuit onze duurzame benadering wordt de weerbaarheid van zaden bevordert en de kiemkracht vergroot. Dat doen we heel anders dan de gangbare werkwijze: we gaan uit van de natuur, van de kracht die er al in zaden zit en van de noodzaak daar beter mee om te gaan. Die duurzame gedachte is het uitgangspunt van Hem Technologies.”

Dienstbaar

De moeilijk ontkiemende zaden worden eerst grondig bestudeerd. “Zaden van eenzelfde soort kunnen op verschillende momenten ontkiemen. De een komt na een koude periode op, de ander na regen, bijvoorbeeld. Die spreiding vergroot de overlevingskans van de soort, door de natuur zelf ingebouwd. Ingenieus, en de basis van onze visie dat daar het antwoord ligt op de vraag waarom kiemen niet altijd lukt. Want dát willen we begrijpen. Is dat de kou, of juist een gebrek daaraan? Is het de regen, de droogte? Het is een speurtocht naar de bron. De vraag is altijd: wat heb ik hier voor me liggen, wat zijn de eigenschappen? Als je dat weet, kom je in de buurt van wat je wilt weten: wat is er nodig om dit zaad te laten kiemen?”

Observeren

Het doel is om moeilijk kiemend zaad zo ver te krijgen dat dit wél gaat gebeuren. “Dat is vaak een hele toer, maar machtig interessant. We hebben er onze eigen visie op: alles is gebaseerd op de natuur zelf, en daar werken we mee samen. Mensen moeten dienstbaar zijn aan het zaad, is ons uitgangspunt. Niets forceren, goed observeren, nieuwe invalshoeken uitdokteren. Daar zijn heel wat jaren studie en ervaring voor nodig. En daarbij kan het weleens nodig zijn om ’s nachts terug te komen, om een proces echt goed te kunnen volgen. Dus ja, dan staan we in het holst van de nacht in de klimaatcel, dat kan zomaar gebeuren!”

Natuurlijke middelen

Zaden krijgen diverse behandelingen om het kiemen te verbeteren. Wat daarvoor nodig is, verschilt per soort. Maar één ding is bij alle behandelingen gelijk: er worden alleen natuurlijke middelen ingezet. “Pileren en coaten gebeurt zonder microplastics en we geven een natuurlijk afweermiddel tegen schimmels mee. Daarnaast ontsmetten we wel, maar zijn we op zoek alternatieven omdat we ons afvragen of ontsmetten wel de goede manier is. Net als bij antibiotica doodt je daarmee de verkeerde, maar ook de goede elementen. En ook de kleurstoffen, nodig om te zien of het zaaiwerk goed gebeurd is, zijn natuurlijk. Dat is waarin we ons van anderen onderscheiden: we werken alleen met natuurlijke middelen.”

Over Hem Technologies

Hem Technologies is in het leven geroepen als ondersteuning voor Hem Zaden en Hem Genetics. Bij Hem Zaden worden zo’n 3500 gewassen geschikt gemaakt voor de consument. Hem Genetics is er voor de professionele teelt en is marktleider in Petunia’s. Hem Technologies ondersteunt beide bedrijven door het verbeteren van zaden (pilleren en coaten) en het upgraden van kieming.