De Bolderik is verhuisd en groeit.

We zijn op zoek naar telers van wilde bloemenzaden en we willen de bijen en vlinders nog meer in het zonnetje zetten!

Vorig jaar hebben wij na 11 jaar, onze activiteiten van De Bolderik in Abbekerk beeindigd en zijn wij verhuisd naar Onderdijk (Wervershoof). Inmiddels is het grootste deel van het terrein weer ingericht.

In Onderdijk hadden wij al een schuur in gebruik voor de verwerking en opslag van onze zaden. We gebruiken nu ook het er achter gelegen land. We zijn van lichte zavelgrond naar zware kleigrond verhuisd, dus ons teeltplan en manier van werken hebben we enigzins aan moeten passen. Sommige soorten zullen het nu beter doen, andere zoals zandblauwtje juist niet. Op de kwekerij willen we nog meer rekening houden met de natuur, nog meer plekjes voor egels, bijen, vlinders etc.

Daarnaast willen we nog meer aandacht vragen voor de bijen en de vlinders die het elk jaar moeilijker krijgen. Bij de museumstoomtram hebben we geadviseerd bij het inzaaien van de 1e stukjes “bijenbloemenweide”. Als iedereen wat meer rekening met ze houdt bv. met de keuze van de planten, of een plekje achteraan in de tuin iets minder netjes houden door wat hoopjes snoeiafval van planten of struiken te laten liggen. Wilt u wat meer weten hoe u de vlinders en de bijen kunt helpen? Kijkt u op onze website voor mengsels voor vlinders en bijen: https://www.debolderik.net/index.php of op de website van Wilde Weelde: https://www.wildeweelde.org/, De Vlinderstichting: https://www.vlinderstichting.nl/.

In de toekomst hopen wij een cursus aan te kunnen bieden over een vlinder en bij vriendelijke tuin en het toepassen van bloemenmengsels. Heeft u daar misschien interesse in? Laat het ons weten! Stuut een email: wildebloemen@debolderik.net.

Los van de verhuizing groeit De Bolderik. De interesse in bloemrijke bermen en weides en parken groeit, o.a. door de groeiende aandacht voor het behoud van de wilde bij, andere insecten en vogels. We zijn daarom op zoek naar mensen die in opdracht van ons wilde bloemen willen telen. Dit kunnen 1-, 2- of meerjarigen zijn en kleine (10m2) of grotere (meer dan 1000m2) teelten. Heb je interesse, of wil je daar meer over weten? Stuur een email: wildebloemen@debolderik.net.

Omdat we nu alles bij elkaar hebben wordt het makkelijker om mensen te ontvangen. Afgelopen jaar was er nog niet zo veel te zien. Dit jaar doen we weer mee aan De Groene Route (http://www.degroeneroute.nl/) en zijn we open op zaterdag 25 mei, 20 juli en 10 augustus. Zie onze website: https://www.debolderik.net/index.php. Tot ziens op onze open dagen! Kwekerij De Bolderik Bezoekadres: Grutteweide 9 – Onderdijk (Wervershoof) Postadres: Postbus 11 1693 ZG Wervershoof Nederland wildebloemen@debolderik.net www.debolderik.net tel: 0228-583465