De Frisse Wind 10 jaar actief in Noord-Holland Noord

De Frisse Wind, vereniging voor verbrede landbouw in de Kop van Noord-Holland, timmert al 10 jaar aan de weg. De Frisse Wind is een vereniging van en voor agrariërs.Vanaf december 2003 is door een aantal biologisch werkende boeren de handen ineengeslagen om samen vorm te geven aan een duurzame beloningsstructuur voor multifunctionele landbouw in (de Kop van) Noord-Holland. In 10 jaar tijd is De Frisse Wind uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van bijna 100 agrariërs. De vereniging ontplooit en ondersteunt activiteiten op het gebied van onder andere weidevogelbeheer bij agrarische bedrijven, aanleg van bloeiende akkerranden om de biodiversiteit te vergroten, verbetering van waterkwaliteit, aanleg van natuurvriendelijke oevers en educatie op agrarische bedrijven. Daarnaast is sinds 2011 Stichting De Frisse Wind Zorgboeren actief. Deze stichting is de werkorganisatie van De Frisse Wind die kleinschalige zorg organiseert bij agrarische bedrijven en kleinschalige zorgbedrijven. Zorg waarbij de cliënt centraal staat. De zorgbedrijven die zijn aangesloten bij de stichting voelen zich betrokken bij hun cliënten. Zorgvragers kunnen rekenen op een goede dagbesteding of logeeropvang en zinvolle activiteiten in een veilige en plezierige omgeving. Kwaliteit van de geboden zorg wordt gewaarborgd door te werken volgens duidelijke richtlijnen. De stichting bemiddelt voor cliënten en ondersteunt de aangesloten zorgboerderijen. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren is een AWBZ erkende instelling en biedt kleinschalige zorg bij ruim 20 zorgbedrijven in Noord- Holland. Voor meer informatie over De Frisse Wind kunt u terecht op www.defrissewind.nl Stichting De Frisse Wind Zorgboeren T 0224-531304 E zorg@defrissewind.nl werkdagen: maandag tm donderdag