Zonder Vee, geen Paasvee

Het initiatief voor het oprichten van deze vereniging, die zich bezig houdt met het organiseren van een jaarlijkse paasveetentoonstelling komt van de Purmerender veehandelaar H. de Leve. Hij verzond voor eigen rekening een honderdtal uitnodigingen voor een bijeenkomst, die werd gehouden op 30 maart 1893 in het Noordhollandsch Koffiehuis. Tijdens deze bijeenkomst werd het onderwerp: “Het bespreken van de belangen voor de verkoop van vee in Schagen” behandeld. Op deze bijeenkomst kwamen dertig geïnteresseerden opdagen, die gezamenlijk de eerste aanzet gaven tot het daadwerkelijk houden van een paasveetentoonstelling. De reden om een paasveetentoonstelling te houden was toen en is tot op heden nog steeds actueel. Namelijk dat de boeren in gelegenheid werden gesteld om hun producten/dieren die met veel zorg en liefde worden verzorgd en vervaardigd meer onder de aandacht van het publiek te brengen. Hierdoor tracht men de verkoopmogelijkheden en daarmee de winst te vergroten. Tevens is een belangrijke reden voor het opzetten van een vereniging dat de samenwerking tussen diverse boeren vergroot wordt. De officiële datum dat de “Vereeniging tot het houden van Jaarlijkse Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” voor het eerst werd gehouden was drie weken na de bijeenkomst en vond plaats op woensdag 14 maart 1893, 10 dagen voor Pasen. De naam “Vereeniging tot het houden van Jaarlijkse Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” staat voor trouw, voor betrokkenheid, voor degelijkheid en tevens voor financiële onafhankelijkheid. Ondertussen wordt de tentoonstelling dit jaar voor 116de maal georganiseerd. Door de 1ste en 2de oorlog en de MKZ uitbraak in 2001 is er een aantal jaren geen Paasveetentoonstelling geweest. In 1993 heeft de vereniging het predicaat Koninklijk gekregen van Hare majesteit de Koningin vanwege het 100 jarig jubileum. Heden Nu zijn er ieder jaar nog maar twee paasveetentoonstellingen in het land. Eén tentoonstelling in Rhenen en één Paasveetentoonstelling in Schagen. Vroeger waren dat zelfs 10 tentoonstellingen door heel Nederland met een afsluitende landelijke finale in Den Bosch. Ieder jaar trekt de Paasveetentoonstelling Schagen zo’n 15-20.000 bezoekers over de gehele dag naar het centrum van Schagen. En doet de organisatie weer zijn best om de tentoonstelling voor iedereen attractief te maken. Met de vele vrijwilligers proberen we alle onderdelen van de Paasveetentoonstelling zo goed mogelijk te organiseren. Echter “Zonder Vee, geen Paasvee” blijft het motto van de vereniging. Hierbij is de veetentoonstelling op de Markt toch wel het hoogtepunt van de Paasveetentoonstelling. De dieren op de markt, de machines in de Nieuwstraat en de kleindieren in het Makado maken het geheel tot unieke agrarische dag voor heel Schagen en omgeving. Een evenement waar heel Schagen trots op is. Paasvee 2.0 Dit jaar heeft de Paasvee tentoonstelling een nieuwe web-site en een nieuw logo gekregen. Dit is mede mogelijk gemaakt door Ziber uit Schagen. Daarnaast gaat de Paasvee ook verder digitaal en hebben we inmiddels ook een eigen officiële facebook account. Daarnaast zal de veekeuring dit jaar voor het eerst LIVE op een groot beeld te volgen zijn. De veekeuringen zullen voorzien worden van een live verslag en het scherm is vanaf de gehele Markt te zien. Tevens zullen er ook beelden worden getoond van de overige activiteiten tijdens de Paasvee tentoonstelling. De live registratie van de Paasvee 2014 wordt verzorgd door Schoon Producties uit Broek op Langedijk. Lidmaatschap U kunt ook lid worden van de Paasvee Vereniging in Schagen kijk hiervoor op de website van de Paasvee Vereniging http://www.paasveeschagen.nl  of stuur een mail naar info@paasveeschagen.nl. Voor slechts € 7,50 per jaar bent u al lid van de Vereeniging en maakt u dit unieke agrarische evenement mede mogelijk. Dit jaar zal de Paasveetentoonstelling in Schagen op woensdag 9 april gehouden worden. Het bestuur en de organisatie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de 116de Paasveetentoonstelling en hoopt iedereen daar ook weer te zien.