Voortborduren op Paasvee 2.0

De jaarlijkse Paasveetentoonstelling in Schagen is weer in aantocht. Het evenement wordt dit jaar op woensdag 25 maart voor de 117e keer gehouden. De veekeuring op de Markt staat centraal, maar ook de kleindierenshow, stalletjesmarkt, oldtimershow en landbouwmechanisatiebeurs zijn aanwezig.

Met jaarlijks ongeveer 15.000 tot 20.000 bezoekers is de Paasveetentoonstelling één van de populairste evenementen van de Noordkop. De tentoonstelling zelf staat centraal, het feest dat na afloop van de veekeuring wordt gehouden genereert ook een deel van de vele bezoekers. Het motto van de Vereeniging tot het houden van Jaarlijkse Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen is nog steeds: “Zonder vee geen Paasvee”. Dat is in 2015 niet anders.

Slechts weinig Paasveetentoonstellingen hebben de tand des tijds doorstaan. Er werden vroeger jaarlijks tien van dergelijke evenementen door heel Nederland gehouden, maar er zijn door de jaren heen slechts twee tentoonstellingen overgebleven. De organisatie stelt alles in het werk om de Schager traditie in ere te houden. Er wordt in 2015 voortgeborduurd op de weg die vorig jaar is ingeslagen, een Paasvee 2.0.

Na het succes van de afgelopen editie, wordt op 25 maart weer een groot scherm op de Markt geplaatst. Naast livebeelden van de veekeuring worden er beelden van de overige activiteiten getoond. Dat kunnnen bijvoorbeeld beelden zijn van een nieuwe mesttank die een agrarische loonwerker heeft aangeschaft en deze op de Paasveetentoonstelling komt tonen. De mesttank wordt gecombineerd met een rijenfreescombinatie, waarbij een gps-systeem het geheel aanstuurt. Uiteindelijk kan het zaad met nauwkeurigheid bij de mest worden gezaaid. Mensen kunnen op de Paasveetentoonstelling iets zien, maar ook iets leren. Dat geldt zowel voor vakmensen als gewone bezoekers.

Zo anders ging het er in 1893 aan toe, toen de eerste editie van de traditionele Paasveetentoonstelling werd gehouden. Door de jaren heen kon het evenement slechts enkele malen geen doorgang vinden. Dat was tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de MKZ-crisis in 2001. Wat echter altijd hetzelfde is gebleven, is de gedachte achter het evenement. Boeren worden in de gelegenheid gesteld om hun dieren, producten en materialen onder de aandacht van het publiek te brengen door ze te tonen. Vroeger werd ook handel gedreven op de Paasveetentoonstelling en kochten slagers de beste dieren voor Pasen, het einde van het katholieke vasten.

Nieuw op de Paasveetentoonstelling is de quiz die wordt gehouden. De stad Schagen bezit in 2015 zeshonderd jaar stadsrechten. De organisatie grijpt het jubileum aan om het inschattingsvermogen van de bezoekers te testen. Aan hen wordt gevraagd hoeveel dieren op de Markt zwaarder wegen dan 600 kilogram. Stemmen gebeurt waarschijnlijk via de eigen website of via Facebook.

Paasvee is als evenement altijd financieel onafhankelijk geweest, maar jaarlijks stijgen de kosten. De organisatie ontvangt jaarlijks wel een aantal financiële bijdragen van diverse sponsoren om de tentoonstelling mogelijk te maken. Daarnaast zijn er inkomsten uit inschrijfgelden, reclame-uitingen en contributiebijdragen.

Het is mogelijk om voor 7,50 euro per jaar lid te worden van Paasvee Schagen. Zie hiervoor de Paasvee-website: www.paasveeschagen.nl . De leden maken het grote agrarische evenement mede mogelijk.