Adviesbureau Prommenz richt zich op de mensen achter het project

‘Koester het buitengebied’

Schagen * ,,Wij richten ons op de mensen achter het project”, zegt Wouter Voerman. Het verklaart ook direct de naam van adviesbureau Prommenz uit Schagen, waar hij mede-eigenaar van is. ‘Pro’ staat voor project en ‘mmenz’ voor mensen. Voerman weet dan ook: ,,Een project kan immers inhoudelijk nog goed zijn uitgewerkt, maar als een project niet wordt begrepen of niet wordt gedragen, wordt niet de gewenste ruimtelijke omgeving gerealiseerd.”

Hij vervolgt: ,,Onze adviseurs zijn ambitieus en kwaliteitsbewust en altijd mensgericht. Daarmee creëren wij het verschil in de producten en diensten die wij leveren.” Het jonge dynamische bedrijf heeft alle noodzakelijke kennis in huis om ruimtelijke projecten te begeleiden. De logica vanuit de civiele techniek en de nauwkeurigheid van het omgevingsrecht, hebben geleid tot een doelgerichte en mensgerichte aanpak. Voerman gruwelt dan ook van de vinex-wijken, gebouwd medio jaren negentig. ,,Daar mist de kwaliteit en visie. Er werd massaal gebouwd en alle woningen en de openbare ruimte zijn nagenoeg gelijk. Gelukkig zijn de tijden veranderd. De ruimtelijke ordening is nu meer gericht op kleinschalige bouwplannen; inbreiding in bestaande kernen of transformatie op het platteland. Een mooi voorbeeld daarin is de Ruimte voor

Ruimteregeling.

We moeten het buitengebied koesteren en leegstand tegengaan. Agrariërs die er over nadenken te stoppen of juist willen uitbreiden begeleiden wij graag in het proces waarin wetgeving en techniek niet altijd makkelijk is te begrijpen. Wat wil een agrariër bijvoorbeeld? Als je blijft zitten in een stolpboerderij, dan zit je gelijk in een enorm gebouw.” Ruimteregeling Met de Ruimte voor Ruimteregeling stipt de inwoner van Heerhugowaard één van de bedrijfsactiviteiten van Prommenz aan. Met deze regeling wordt beoogd de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren zonder dat dit tot uitgaven van de overheid leidt. Ruimtelijke kwaliteitsverbetering wordt bereikt door sloop van agrarische bedrijfsgebouwen en de kosten die dit met zich meebrengt te financieren via de uitgifte van bouwkavels. Herontwikkeling van de bedrijfslocatie kan een goed alternatief zijn voor verkoop. ,,Er zijn verschillende mogelijkheden die goed tegen elkaar moeten worden afgewogen”, zegt Voerman. ,,Onze adviseurs kunnen hierin adviseren. De adviseurs van Prommenz begrijpen wat u als ondernemer wilt en wij weten hoe gemeenten en de provincie te werk gaan. Gedurende het proces krijgt u één persoon die het project begeleidt.”

Maaiveld

Het Schager adviesbureau is opgericht in 2011 en telt inmiddels dertien werknemers. Voerman is samen met Foppe Timmer uit Schagen en Martijn Nanninga uit Callantsoog eigenaar van Prommenz. ,,We hebben in 2014 een slag gemaakt in de professionalisering. Onder meer de certificeringen voor kwaliteitsmanagement en veiligheid, gezondheid en milieu, zijn behaald. Daarnaast is Prommenz een erkend leerbedrijf geworden waarmee zij stagiaires ruimte bieden om in de praktijk kennis te maken met de vakgebieden gebiedsontwikkelingen en civiele techniek.” In het dienstenpakket staan vijf peilers centraal: ruimte, infra, ontwikkeling, maatvoering en milieu. Prommenz heeft in de vorig jaar beschreven bedrijfsvisie vermeld dat het wil groeien, maar ze zeggen bewust niet met hoeveel. ,,De kwaliteit staat bij ons voorop”, zegt Voerman realistisch en hij besluit: ,,We willen meegroeien met de klant.”