27 september Bollenplantdag

27 september bollenplantdag in het Noordelijk Zandgebied

Zaterdag 27 september komt Sjoera Dikkers , Tweede kamerlid van de PvdA met de portefeuille landbouw de eerste bollen planten op Landgoed Hoenderdeall. Daarnaast zullen er bij een aantal verzorgingshuizen in de Noordkop bollen worden geplant door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, de branche organisatie voor de bollentelers. Wij hopen dat vele inwoners van de Noordkop ons voorbeeld zullen volgen met het planten van bollen.