ZAP Anna Paulowna een koninklijke wereldspeler

EWIJCKS LUIS – Een prachtig jubileumboek, lovende woorden van commissaris van de Koning Johan Remkes en een prachtig feest. ZAP Anna Paulowna – een wereldspelers op het gebied van zaaizaad en pootgoed - uit Ewijcksluis heeft haar eeuwfeest goed gevierd en mag vanaf nu het predicaat koninklijk dragen. Ik heb grote bewondering voor de oprichter N. Raap en de eerste directeur G.C van Balen Blanken. Zij zijn de grondleggers van onze vereniging en van het feit dat we nu koninklijk zijn, zegt een trotse directeur Gerard de Geus van de coöperatieve zaaizaad- en pootgoedtelersvereniging. Wij leven volgens de gedachte dat een goed product zichzelf verkoopt. En dat bewijzen wij al honderd jaar. Toen, in 1913, werd de basis gelegd voor naar wat nu blijkt een ijzersterke coöperatie die vandaag de dag hun producten over de hele wereld verkoopt. Zo zijn er veertig ZAPtelers – in het gebied van Anna Paulowna en de Wieringermeer – die op duizend hectare tientallen verschillende rassen verbouwen.

Er worden alleen al zeventig rassen pootaardappelen geproduceerd. Deze gaan de hele wereld over. En dan met name naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost- Europa. Tegenwoordig vormen de pootaardappelen de hoofdmoot binnen ZAP. Maar ook het zaaizaad –waarmee het allemaal begon – is nog steeds belangrijk. Onder andere tarwe, haver, gerst en rogge. Het zaaizaad is enkel voor de Nederlandse markt. ZAP is met zijn veertig leden een van de kleinste telersverenigingen van Nederland, maar wel de oudste nog zelfstandig opererende in zijn soort. Bij de oprichting telde de vereniging elf leden, tegenwoordig dus veertig. En hoewel er in honderd jaar veel veranderd is, blijft het doel van de vereniging hetzelfde. De Geus: We willen altijd de hoogste kwaliteit van pootgoed en zaaizaad leveren. Zo simpel is het. Dat was in 1913 de gedachtegang en dat is het nu nog steeds, zegt de vijfde directeur uit de geschiedenis van de coöperatie. Juist in een coöperatie kun je dat voor elkaar krijgen. Wij bieden ondersteuning en advies op een hoog niveau. Daarnaast zijn collegialiteit en kennisoverdracht pijlers van onze vereniging. Dat in combinatie met de gunstige omstandigheden en ervaring in ons productiegebied zorgt ervoor dat wij eersteklas producten kunnen leveren. Het bewijs daarvoor vinden we bijvoorbeeld in het feit dat de export naar overzeese landen steeds grotere vormen aanneemt. En dat doet ZAP dus al honderd jaar en hoopt het nog een lange tijd te doen. We zijn altijd zelfstandig gebleven en het is niet altijd makkelijk geweest. Soms hing het voortbestaan zelfs aan een zijden draadje, legt De Geus uit. Maar uiteindelijk zijn we trots dat we nog altijd zelfstandig zijn en kijken we met vertrouwen naar de toekomst en de uitdagingen die gaan komen.