Veel animo voor AGRI2030 over kansen en toekomst landbouw

HOORN – Volle bak maandag 19 oktober in Van der Valk Hoorn bij de bijeenkomst AGRI2030 voor leden en klanten van AB Vakwerk, Rabobank en het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (HAJK). Europarlementariër en veehouder Jan Huitema (VVD) stak als eerste een vlammend betoog af tegen het in zijn ogen conservatieve Europese landbouwbeleid.

De wereld verandert in rap tempo. De populatie, welvaart en de vraag naar voedsel stijgen razendsnel. Het landbouwareaal maar mondjesmaat, en dat terwijl de milieubelasting ook nog eens omlaag moet. ,,We moeten meer produceren met minder”, sprak Huitema helder. Maar daar liggen volgens hem juist wel de kansen voor Nederland: ,,Onze landbouwsector is ’s wereld meest vooruitstrevende. We passen precisielandbouw toe en ons antibioticagebruik in de veehouderij is inmiddels gehalveerd. Nederland is een gidsland!”

‘Groene kunstmest’

Volgens Huitema stuit Brussel echter wel de Nederlandse innovatiekracht. Zo pleit hij er al geruime tijd voor om van dierlijke mest een hoogwaardige kunstmestvervanger te maken, maar de Europese Commissie verbiedt het gebruik hiervan. Het gebruik van ‘groene kunstmest’ – zoals Huitema het noemt - wordt belemmerd door de nitraatrichtlijn. „Ik kan er niet bij dat boeren niet hun eigen mest mogen gebruiken, maar wel kunstmest. Om kunstmest te maken verstoken we veel fossiele brandstof. Fosfaatkunstmest halen we zelfs uit Marokko, terwijl we in Nederland een prachtige kunstmestvervanger voorhanden hebben. Dit is slecht voor zowel milieu als ondernemer.”

Als lid van de commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling wil hij bij de besluitvorming op Europees niveau dan ook meer aandacht voor innovatie en ondernemerschap. ,,Om slimmer te produceren moeten we meer inzetten op onze kennis, innovatie én ons boerenverstand.” Huitema kon vanuit de zaal rekenen op veel steun voor zijn pleidooi.

Big Data

Maar verbazing was er ook bij de ruim 120 toehoorders. En dan vooral over het toekomstbeeld van de landbouwsector dat trendwatcher Richard van Hooijdonk schetste. Zijn kernwoorden waren ‘Big Data’. Van Hooijdonk voorspelt dat al onze apparaten straks via internet met elkaar in verbinding staan en zo een schat aan data verzamelen en analyseren. Door de patronen en verbanden die hieruit naar voren komen barst de robotisering van onze samenleving over niet al te lange tijd pas echt los. Zelfrijdende auto’s, vrachtwagens en bussen worden gemeengoed. De 3d-printer vormt de laatste schakel tussen producent en consument: ,,We printen straks onze eigen kleren, speelgoed… ja zelfs voedsel. Is dat niet gaaf?!”

Evenals de gezondheidszorg en transportsector, gaat ook de landbouw volgens hem fundamenteel op de schop: ,,Gewassen en vee staan onder constant toezicht van sensoren. Sprayrobots besproeien alleen daar waar nodig en de veearts weet precies welk dier wanneer zorg nodig heeft. Robots nemen de meeste taken over. Is dit erg? ,,Nee, want de ondernemer heeft zo meer tijd voor andere leuke dingen. De landbouw wordt sexy en verjongt!”, denkt hij.

Rondetafelgesprek

In het slot van de bijeenkomst kwamen beide inspiratiesessies samen en konden ondernemers in gesprek met Huitema en Van Hooijdonk. Om kansen voor de Nederlandse landbouwsector te kunnen verzilveren, moeten agrarische ondernemers meer trots uitdragen. ‘Loop er mee te koop dat Nederland op de meest efficiënte wijze landbouw bedrijft en daarmee ook nog eens de kwalitatief beste producten produceert. Iedereen mag het weten!’, zo luidt het devies.

AGRI2030 is een gezamenlijk initiatief van AB Vakwerk, Rabobank en het HAJK. De bijeenkomst is vooral bedoeld om (jonge) vooruitstrevende agrarische ondernemers te inspireren, maar is ook een gelegenheid om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen. Het avondprogramma van AGRI2030 was alleen toegankelijk voor leden van het HAJK. De inspiratiesessies en discussie gingen hier over de vraag of de Nederlandse landbouwsector in de toekomst wel kan concurreren zonder GMO veredeling.

Ga voor een fotoverslag naar: http://myalbum.com/album/wGk9SLF3xaxu