Uitnodiging masterclass Drones in de Landbouw

Heeft u ze al zien vliegen? Drones worden steeds vaker toegepast, ook in de landbouw. Dit levert mooie beelden op, maar wat kunt u er nu er eigenlijk mee?

Hoe kunnen drones worden ingezet om uw teelt te verbeteren en welke heeft u dan nodig? Welke verschillende drones zijn er? Wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van andere gewas analysetechnieken en waarom de teler in de toekomst niet zonder kan, zijn onderwerpen die worden toegelicht tijdens de masterclass “Drones in de Landbouw” die op 21 april 2016 gehouden wordt. De masterclass is voornamelijk interessant voor akkerbouwers en bollentelers.

U kunt zich voor deze bijeenkomst uitsluitend per mail aanmelden t/m 7 april 2016 via aanmeldingen@greenportnhn.nl, graag voorzien van uw volledige contactgegevens en bedrijfsnaam, o.v.v. “Masterclass Drones”.

Bevestigingen worden na de sluitingstermijn verzonden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Erna Steenhuis, e.steenhuis@greenportnhn.nl, 06-20583497.