Roofvogels inzetbaar voor de veehouder en de agrariers

Valkerij schrieken uit de Noordkop zet zich in voor een natuurlijke manier van bestrijding bij vogeloverlast. Als mechanische vogelverschrikkers, geluid en vliegers niet meer helpen blijven roofvogels nog goed inzetbaar. Dit geldt o.a. voor spreeuwenoverlast bij melkveehouders in de stallen en bij kauwenoverlast op de speciekrokussen bij bollenkwekers. Roofvogels zijn natuurlijk ook in te zetten bij boomgaarden ect. De valkenier vliegt frequent met de roofvogels op de locatie waardoor de kauwen, spreeuwen, duiven en meeuwen zich niet meer veilig voelen en de locatie gaan mijden. Deze wijze van vogeloverlast bestrijden is te gebruiken bij etensplekken, slaapplaatsen en broedplaatsen van de vogels. Bij de eerder genoemde middelen als geluid ect. Vindt na een paar weken gewenning plaats wat bij de inzet van roofvogels niet gebeurt. Vandaar dat de wijze van overlast bestrijding frequent wordt ingezet bij broedplaatsen van meeuwen en duivenoverlast bij bruggen en flatgebouwen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met gediplomeerd valkenier Mart Schrieken 06-27096293 of kunt u kijken op www.schrieken.info .