Informatieavonden Natura-2000 beheerplannen natuur tussen Petten en Den Helder

De Provincie Noord-Holland nodigt u van harte uit voor de informatieavond over het concept Natura 2000 Beheerplan Duinen in de Kop van Noord-Holland. De natuur tussen Petten en Den Helder is prachtig en uniek en geniet daarom extra bescherming. 

Waarom is de natuur hier zo bijzonder?

Bewoners en recreanten genieten volop van de openheid en wijdsheid van de duinen. Hier heb je nog uitzichten vanaf hoge duintoppen en uitgestrekte valleien. Uniek in Europa. Het duingebied is ook de leefomgeving voor bijzondere vogels als de lepelaar, de roerdomp en de tapuit. En daarom is het aangewezen als Natura-2000 gebied.

Waar gaat het beheerplan over?

Het beheerplan gaat over de Pettemerduinen, Het Zwanenwater en Helderse Duinen inclusief de Donkere Duinen. In dit plan staan de maatregelen die genomen gaan worden om de specifieke natuurwaarden van deze prachtige gebieden te behouden. De provincie wil omwonenden en andere betrokkenen hier graag over informeren en horen hoe zij tegen de beheerplannen aankijken. Voor het huidige gebruik verandert er niets. Echter 'nieuwe' activiteiten die effect hebben op de natuur, worden vergunningplichtig. U kunt tijdens deze avond terecht met uw vragen. Niet alleen algemene vragen over Natura 2000 en natuurbeheer, maar ook meer specifieke zaken als vergunningen of handhaving.

Welkom

U bent welkom op dinsdag 17 mei in De Helderse Vallei (Den Helder) en op woensdag 18 mei in het Dorpshuis Callantsoog. Het zijn inloopavonden en u kunt ook wetenswaardige films bekijken. U kunt op beide avonden tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen. Na de informatieavond worden alle op- en aanmerkingen over de (concept) beheerplannen meegenomen en zo nodig verwerkt.

Kijk voor meer informatie op http://www.landschapnoordholland.nl/