Eerste open dag bij nieuw onderzoeksplatform akkerbouw Wieringermeer

Op 9 juli vindt voor het eerst een grote open dag plaats bij het nieuwe onderzoeksplatform akkerbouw van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer. Na het wegvallen van Proefboerderij Oostwaardhoeve is een nieuwe locatie voor de toekomst gevonden, gelegen aan de Medemblikkerweg 13 te wieringerwerf. De aanvang is 19:30 uur.

Samen met mede-initiatiefnemers LTO Noord en GreenportNHN is een breed programma opgezet voor akkerbouwers uit heel Nederland. Specialisten van meer dan dertig fabrikanten, handelsbedrijven en zaadbedrijven zijn aanwezig om praktijkproeven op het gebied van rassen, gewasbescherming en bemesting toe te lichten. Ook zijn loonwerkers en mechanisatiebedrijven aanwezig om inzicht te geven in de laatste ontwikkelingen in precisielandbouw.

De rassenproeven zijn aangelegd in uien, suikerbieten en wintertarwe in opdracht van verschillende zaadbedrijven. In aardappelen worden gewasbeschermingsmethoden tegen Rhizoctonia en Alternaria toegelicht. Andere thema’s in aardappelen zijn onkruidbestrijding, bemesting en kiemrust. Daarnaast is in peen en sluitkool een bemestingsproef aangelegd. In uien is een onkruidproef te zien. Verder worden in wintertarwe strategieën voor ziektebestrijding getoond.

Deze avond kan meetellen voor spuitlicentieverlenging. Wilt u hiervan gebruik maken, dan is het belangrijk om eerder aanwezig te zijn om 18:45 uur voor inschrijving en het volgen van twee lezingen. De lezingen worden gehouden door Lex Slootweg over de nieuwe ontwikkelingen van micro granulaten en Leo Mabesoone over de mogelijkheden van de inzet van ‘groene chemie’. U dient minimaal drie uur te blijven voor spuitlicentieverlenging. De kosten bedragen € 40,- en worden achteraf gefactureerd. Vergeet niet uw licentie mee te nemen.