Compliment voor de jager

Deze keer wil ik de jagers in Nederland een hart onder de riem steken. Jagers besteden veel van hun vrije tijd om onze wilde dieren te beheren. Helaas komen de jagers te weinig positief in het nieuws, vaker worden ze door tegenstanders beschimpt. Eigenlijk een schandaal en hieronder schrijf ik waarom.

Te weinig mensen weten dat gebieden bijna nooit zonder beheer kunnen. Mede omdat wij als mensen ruimte nodig hebben voor wonen en voedselproductie. En ons aantal groeit gestaag. Van 1.2 miljard in 1850, naar 2.5 miljard mensen in 1950, 7 miljard vandaag naar 9 miljard in 2050.

Dat Nederland te klein is voor echte wildernis zonder beheer leerde ik uit het wereldberoemde ‘Krugerpark’ in Zuid-Afrika. Het gebied van de ‘big five’. Wat velen niet weten dat de groei van de olifantenpopulatie voor een plaag zorgde. Tot ruim het dubbele van wat het gebied aankon. Daarom is een tiental jaar geleden weer is gestart met de jacht op de olifant als onderdeel van het beheer. Hierdoor is voorkomen dat veel bomen in het gebied verdwenen en giraffen geen kans meer hadden. De overbevolking door olifanten ontstond mede doordat activistische groepen bij jacht dreigden een actie tegen de toeristen te starten. En dat is voor het betaalbaar houden van het beheer nu juist een noodzakelijke inkomstenbron. Een weetje: dit park is 380 km lang en 60 km breed……

In ons eigen land hebben we ook dit soort plagen die erg uit de hand gelopen zijn. Voor de land- en tuinbouw en recreatiegebieden zijn het de ganzen. Voor de Waterleidingduinen de herten, voor de weidevogels de vos en andere predatoren. Het kost ook geld, in 2016 heeft het Faunafonds (onze belastingcenten) een recordbedrag van €18 miljoen aan schade door ganzen uitgekeerd. Dit is grotendeels vermijdbare schade omdat er afspraken liggen voor het afschieten of vergassen van ganzen. Die worden deels niet uitgevoerd doordat actiegroepen of politieke partijen dit nog steeds weten te traineren.

Waarom dit onderwerp in deze column. Omdat het voor mij niet goed voelt wat we doen. Ik zie aan de ene kant mensen die vertellen of hopen dat alles vanzelf goed komt, maar de realiteit laat zien dat het helemaal uit de hand loopt. Wanneer ik met mensen in gesprek ga hoor ik terug dat men over het algemeen niet goed de achtergronden van de jacht kent en het vooral zielig vindt voor de dieren als ze geschoten worden. Het inzicht dat beheer onderdeel is van de balans in de natuur maakt dat velen van u meer begrip en waardering voor de jager krijgen. U ook?

Nico Verduin

Voorzitter LTO Noord regio West

Twitter: @NicoVerduin