Agrarisch natuurbeheer in de Noordkop en West-Friesland

Weidevogels beschermen, akkervogels de winter door helpen, bloemrijke slootkanten aanleggen zijn vanaf 1 januari 2016 taken van het collectief Hollands Noorden. In opdracht van de provincie Noord-Holland zal dit collectief, bestaande uit vele enthousiaste agrariërs, de taken voor het agrarisch natuurbeheer op zich nemen in de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Voorheen zetten de Agrarische Natuurverenigingen West-Friesland, De Rotgans en De Frisse Wind zich vooral in voor het weidevogelbeheer. Nu zijn ze voor dit werk samengegaan in het collectief Hollands Noorden en zullen de komende zes jaar het agrarisch natuurbeheer voortzetten met ook aandacht voor akkervogels en waterkwaliteit. Het kantoor is gevestigd in de Dorpsstraat 106 te Obdam bij de voormalige ANV West-Friesland.

Op de website van http://www.anvwestfriesland.nl/ vindt u de laatste nieuwsbrief met meer informatie over het nieuwe collectief.