Vrouwen aan het roer bij GreenPort NHN

Enkhuizen * De regio Noord-Holland Noord is uniek te noemen. Het is één van de meest veelzijdige agrigebieden van Europa en heeft een productiewaarde van ongeveer drie tot drieënhalf miljard euro. GreenPort Noord-Holland Noord heeft als doelstelling het stimuleren van de agribusiness in de regio en het initiëren van innovatie in de regio. Daarnaast wordt middels de AgriTech Campus het onderwijs afgestemd op de arbeidsmarkt.

Vier vrouwen staan aan het roer van het programmabureau: Rian van Dam (programmamanager), Marije van der Thiel (communicatie), Erna Steenhuis (projectcoördinator) en Carmen Tammer (officemanager). Met een geheel vernieuwde website willen zij én nog beter gevonden worden én de sector optimaler bedienen. Maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwt het viertal.

Samenwerken

Wij kunnen alleen maar goed functioneren als we goed samenwerken met elkaar, met de ondernemers en onze partners ”, vervolgt Van Dam. Wij verbinden het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen en zetten met hen gezamenlijk in op samenwerking en innovatie. We moeten gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Vele partijen hebben zich al verbonden als partner aan ons. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. Dat is een speerpunt voor ons.” Onlangs heeft GreenPort NHN wederom een subsidie verkregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese Unie (EFRO) voor het project Evergreen. Het doel is om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken in een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Een ander pakkend voorbeeld wat samenwerking betreft is de subsidie die GreenPort NHN heeft gekregen uit het Waddenfonds voor het uitvoeren van het project Blauw Afval, Groene Waarde. In dit project wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht. GreenPort NHN voert de regie over de uitvoering van de projecten en werkt samen met verschillende partners als bijvoorbeeld het Ontwikkelingsbedrijf NHN, Projecten LTO-Noord, het Clusius College etc. De provincie Noord-Holland ondersteunt GreenPort NHN.

Peilers

Terug naar de website. Van der Thiel is hier logischerwijs in haar nopjes mee. We bedienen de bezoeker veel beter”, zegt de communicatiespecialist. We hebben onderscheid gemaakt in de vier peilers die voor ons belangrijk zijn. Dit zijn: leren, werken, ondernemen en innoveren.” Onder het kopje Leert staan onder meer stages, bedoeld om leerlingen en bedrijven met elkaar te verbinden. Bij Werk staan vacatures en wordt de mogelijkheid geboden om ondernemers en werkzoekenden met elkaar te verbinden. Ondernemers kunnen terecht bij Greenport Onderneemt. Daar wordt bijvoorbeeld informatie gegeven over de mogelijkheden omtrent subsidies. Tot slot is er GreenPort Innoveert dat geldt als één van de belangrijkste speerpunten voor GreenPort NHN. Heb je een ondernemersvraag of een goed idee voor een innovatief project? Dan ben je hier aan het juiste adres. Kenniscases kunnen door ondernemers worden geplaatst en studenten kunnen hierop reageren.

Netwerkborrel

Wat overal terugkomt zijn masterclasses die georganiseerd worden door de AgriTech Campus, een onderdeel van GreenPort NHN. Wij faciliteren dergelijke bijeenkomsten om ondernemers te informeren en onder andere te verbinden met elkaar en met het onderwijs”, vertelt Steenhuis. De derde helft is daarbij ontzettend belangrijk. Tijdens de netwerkborrel hoor je wat er leeft onder ondernemers en worden de verbindingen gelegd.”

Deeltijdstudie voor agrariërs

Sinds vorig jaar is het in de regio mogelijk om een tweejarige HBO-deeltijdstudie (Ad) te beginnen. Is agrarisch ondernemen je passie en heb je minimaal twee jaar werkervaring? Verbreed dan je kennis en ontwikkel managementvaardigheden die gelijk toepasbaar zijn in de praktijk. De studie Bedrijfskunde en Agribusiness vindt plaats op het Clusius College in Hoorn en heeft de uitstroomrichtingen Agrarisch Ondernemerschap en Management, Beleid & Buitenruimte. Op de donderdagen 16 juni en 25 augustus zijn er informatieavonden. Kijk voor meer informatie op www.greenportstudeert.nl.