JanWillem Breukink herbenoemd in Topteam

JanWillem Breukink, lid van de raad van advies van Incotec, is met ingang van 1 september 2015 herbenoemd als lid van het Topteam Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Breukink vervult daarin de rol als vertegenwoordiger van het MKB. De benoeming loopt tot en met 31 december 2019. Het Topteam is onderdeel van het topsectorenbeleid van de overheid en wordt voorgezeten door Loek Hermans. De andere leden van dit team zijn Ernst van den Enden en Hans Hoogeveen. Ook Incotec commissaris Aalt Dijkhuizen is nauw betrokken bij de topteams. Hij is voorzitter van het Topteam Agro Food.

Het bedrijvenbeleid van het kabinet geeft ondernemers de ruimte om te ondernemen, te innoveren, te investeren en te exporteren. Het bedrijvenbeleid bestaat uit twee sporen. Ten eerste is er generiek beleid waarvan alle bedrijven profiteren. Ten tweede is er beleid gericht op slimme samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en de overheid. Deze zogeheten topsectorenaanpak is een brede vorm van publiek – private samenwerking op belangrijke thema’s van het vestigingsklimaat, zoals innovatie, menselijk kapitaal, aanpak regeldruk en internationalisering.

Er zijn in totaal 9 topteams. Elk topteam bestaat uit een boegbeeld die de sector goed kent, een MKB-er, een vertegenwoordiger vanuit kennisinstellingen en hoog ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de overheid. De topteams zijn ingesteld door het kabinet. Naast kennis en innovatie blijven ook menselijk kapitaal, slimmere en betere regelgeving en internationalisering belangrijke thema’s van de topteams.