GreenPort Noord-Holland Noord

De regio waar het beste van de wereld naar boven komt!

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal 2017 voor ons in petto hebben. Nieuwe president van Amerika; in maart 2de Kamerverkiezingen; verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. Gebeurtenissen die ongetwijfeld invloed gaan hebben op de internationale en nationale politiek. Wat heeft dat met Agri en GreenPort Noord-Holland Noord te maken, zult u zich afvragen. De agrarische sector is bij uitstek een speler op de internationale markt; veranderingen in het internationale politieke speelveld heeft direct invloed op de export en import van agrarische producten. Nederland is het 2de (!) exporterende land van de wereld in agrarische producten. Nederlandse land- en tuinbouw is gebaat bij rust op de internationale markt. De verwachtingen zijn dat door alle veranderingen deze rust niet gegarandeerd is. Wat betekent dat voor het programma en activiteiten van GreenPort Noord-Holland Noord? We moeten blijven inzetten op hoogwaardige, veilige en duurzame productie en teelt. Noord-Holland is de meest duurzame en veilige verstuin van Europa. En dat moet zo blijven. Dat betekent dat we blijven investeren in innovatie. We voeren EFRO programma’s, verduurzaming teeltmethodes en vergroening gewasbescherming uit. De masterclasses en de kenniscafés zijn ook in 2017 het middel om kennis te delen onder en met de agrarische ondernemers. Het onder de aandacht brengen van de consument van onze mooie NH streekproducten is ook in 2017 een van de belangrijkste speerpunten van GreenPort Noord-Holland Noord. Hoe kan de agrarische sector bijdragen aan een gezonde samenleving? De projecten onder het thema Agri, voeding & gezondheid zijn ook dit jaar onderdeel van de plannen. De meest essentiële voorwaarden voor de agrarische sector zijn een gezonde weerbare bodem en voldoende schoon zoet water. Zonder die twee elementen groeit er weinig. Daar hebben we de afgelopen jaren echter niet altijd goed voor gezorgd. GreenPort Noord-Holland Noord zet daarom deze twee belangrijke onderwerpen, bodem en water, prominent op de agenda van 2017. Deze extra aandacht zal terugkomen in meerder projecten, onderzoeken, bijeenkomsten en artikelen.