Bijeenkomst over het nieuwe stelsel voor agrarische natuurbeheer een groot succes

Wadway - Met een opkomst van circa 40 aanwezigen, was de bijeenkomst in Wadway over het nieuwe stelsel voor agrarische natuurbeheer een groot succes. Bestuur en medewerkers van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Hollands Noorden gaven voorlichting over de gewijzigde aanpak. Akkervogels en water krijgen hierbij meer aandacht. De provincie Noord-Holland stelt voor de periode van 2016 – 2021 Europees geld beschikbaar voor boeren die maatregelen treffen, om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit van het waterleven te vergroten. Hollands Noorden sluit daarvoor contracten af.

Else Kregel van Flynth bracht op de avond de relaties in beeld tussen dit stelsel en de vergroeningseisen van het GLB. En verder werden er vragen gesteld over het doorzaaien van bloemmengsels voor randen van bestaande weidepercelen of weideranden. Agrarische ondernemers of boeren die meer informatie willen over dit stelsel kunnen contact zoeken met ANV Hollands Noorden in Obdam (www.anvhollandsnoorden.nl).