Twee extra gezonde levensjaren

Als boer en bestuurder raak je soms betrokken bij bijzondere projecten en graag bespreek ik een zeer recent project rond voeding, gezonde voeding. Het draait binnen het AgroFood cluster van de Amsterdam Economic Board waarin ik, samen met Rian van Dam, namens de Greenport Noord-Holland-Noord vertegenwoordigd ben.

Dit genoemde project heeft de werktitel ‘Optimaliseren Voedselsysteem’ als onderdeel van ‘Health & Digital Connectivity’. De termen duiden op veel adviseurstaal, maar trek je daar niets van aan, het gaat om wat we willen bereiken. En dat is best bijzonder, want de doelstelling is dat oudere inwoners van de Metropool Regio Amsterdam in 2025 twee extra gezonde levensjaren hebben in vergelijking met 2015.

Gezond ouder worden gunnen we iedereen. Voor een deel kunnen we dit bereiken door goede voeding. We hebben gekozen voor ouderen boven de 60 jaar om twee redenen. Er komen steeds meer ouderen en het is daardoor een steeds interessantere doelgroep voor marktpartijen. Daarnaast omdat onderzoek bij ouderen sneller meetbare resultaten oplevert dan bij jonge mensen. Een beetje wrang en toch de realiteit….

Er zijn al verschillende partijen bij dit project aangehaakt en toch is dit volgens ons nog niet genoeg. Al betrokken zijn Wageneningen UR, Marfo, AH, INHolland, overheden en de agrarische sector. Wij vinden het logisch dat bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, Ministerie VWS, een ICT/Big Data-bedrijf of wellicht anderen die kunnen helpen dit project vaart en inhoud te geven.

De man van WUR, Toine Timmermans, gaf aan dat alleen al via het verlagen van het (verborgen) zoutgebruik al 3 levensmaanden zijn te winnen. De komende tijd gaan we een inventarisatie maken van mogelijke gewenste en/of noodzakelijke interventies om te komen tot een voedselsysteem voor ‘gezonde voeding’. Vervolgens kan een lijst van onderzoeksvragen leiden tot onderzoek en plannen.

Wij kunnen ook uw hulp gebruiken om de twee extra gezonde levensjaren te bereiken, en misschien heeft u een idee of wilt u zelf uw kennis en kunde inzetten. Of kent u iemand die ons verder kan helpen naar dit doel. Meld u dan bij mij of via de website van www.GreenportNHN.nl