Net als vroeger op open vuur van beuken- en vurenhout

Vishandel Klooster bv is een onderneming die zich sinds 1922 bezig houdt met het inkopen, roken, fileren en verkopen van visproducten. Het bedrijfspand is in 1997 verplaatst van de binnenstad Enkhuizen naar het industriegebied Krabbersplaat. Het roken van de vis gebeurt nog steeds op dezelfde manier als vroeger met open vuur van beukenhout en vurenhout. Dit geeft het product een ambachtelijke uitstraling en een heerlijke en “eerlijke” smaak. Wij zijn FSSC goedgekeurd op het hoogste niveau en leveren voornamelijk aan grootwinkelbedrijven en supermarkten. Paling is voor ons het belangrijkste artikel. Onze groep (de Nijvisgroep) heeft ook een aantal kwekerijen in Nederland en een in Duitsland. Over paling bestaan veel misverstanden. Veel Ngo’s, waaronder WNF, Greenpeace, Wakker Dier en Stichting de Noordzee doen voorkomen alsof paling vergelijkbaar is met de pandabeer en met uitsterven wordt bedreigd. Dit is niet correct. De Europese paling is een beschermde diersoort (CITES lijst Appendix2). Er komen jaarlijks nog steeds miljoenen glasaaltjes aan voor de kusten van Europa en hij is vrij verhandelbaar binnen het leefgebied (Europa). Een onafhankelijk comité van wetenschappers (ICES) stelt jaarlijks het quotum vast wat er aan glasaal mag worden gevangen. Hieraan moeten wij ons, terecht, strikt houden. Het huidige probleem van de paling is het bereiken van het leefgebied. De kusten van Europa en de binnenwateren zijn voorzien van veel kunstwerken als dijken, dammen, waterkrachtcentrales en pompen waardoor het voor de glasaal (kleine aaltjes die aankomen voor de kust en naar het zoete water willen om op te groeien) onmogelijk wordt om naar binnen te komen. Voor de geslachtsrijpe paling geldt hetzelfde. Op het moment dat deze wil uittrekken naar het zoute water wordt dit onmogelijk gemaakt door dezelfde barrières. De sector zelf heeft hiervoor het Duurzaam Paling Fonds opgericht. Uit het geld wat binnenkomt via de consumptie van paling kan de glasaal worden geholpen het zoete water te bereiken en helpen de vissers samen met Sportvisserij en de Overheid de trekkende schieraal op een veilige manier naar de paaigronden. Sinds 4 jaar is er in de hoeveelheid glasaal die voor de kust aankomt weer een stijgende lijn te zien. Heel positief en wij hopen dat de inspanningen van de sector, samen met Sportvisserij en de Nederlandse Overheid verder zal worden beloond. Misschien het moment voor de Ngo’s om ook eens een positieve bijdrage te leveren aan het herstel van de paling. De deur staat altijd open! Volmolen 8 1601 ET Enkhuizen 0228-312769 jactijsen@kloosterpaling.nl www.kloosterpaling.nl