VVD Noord Holland op werkbezoek bij de bloembollensector Noord-Holland

Vrijdag 20 november bezocht een delegatie statenleden en raadsleden uit Noord-Holland op uitnodiging van de KAVB en LTO-Noord de bloembollensector in Noord-Holland om te ervaren voor welke uitdagingen de ondernemers in deze sector staan. Na het welkom door de kringvoorzitter Cor de Graaf werden de statenleden geïntroduceerd in de sector door de directeur van de KAVB, Prisca Kleijn. Zij schetste het innovatieve karakter van de sector, het economisch belang voor Nederland en Noord-Holland en de stappen die gezet worden voor verduurzaming van de sector.

LTO-Noord bestuurder Kees Stoop schetste vervolgens het bredere perspectief van de ontwikkeling van de landbouw en op welke punten de overheid daarbij kan helpen. Belangrijk voor de landbouw zijn o.a. voldoende planologische ruimte om de schaalvergroting mogelijk te maken, goede infrastructuur, zowel op de weg als digitaal en voldoende zoet water. Na de presentaties bleek in een interessante discussie dat de VVD staten- en raadleden een goed gevoel hebben gekregen bij de ontwikkeling van de sector en zich graag inzetten om de sector te laten groeien en bloeien.

Het programma werd afgesloten met een rondleiding bij Hopman Lelies BV. Op dit innovatieve bedrijf konden de aanwezigen ervaren hoe een leliebedrijf draait tijdens de top van het seizoen. Tijdens de excursie werd er dan ook uitvoerig gediscussieerd over zaken die zich in de praktijk voordoen. Denk hierbij aan de schade door het beregenen, bij nieuw bouw aan de goothoogte, geluiddempend dak en de vlotbruggen.