Vrijdag traditiegetrouw breed programma open dag tulp Zwaagdijk

Vrijdag staat de open dag tulp in Zwaagdijk op de agenda. Deze dag wordt georganiseerd voor telers in een samenwerking tussen Proeftuin Zwaagdijk en diverse toeleveranciers. Traditiegetrouw is een groot aantal proeven te zien en worden lezingen gehouden. Er wordt groot uitgepakt. De openingstijden zijn van 13:00 uur tot 17:00 uur. De middag kan meetellen voor spuitlicentie.

Tijdens de open dag heeft Agrifirm Plant een grote inbreng met onderzoek naar bolontsmetting, vuurbestrijding, virusbeperking, chemische selectie en onkruidbestrijding. Naast de proefvelden laten zij een aantal innovaties zien op gebied van precisielandbouw. Verder demonstreren een aantal fabrikanten hun product. Bayer CropScience zal bijvoorbeeld aandacht vragen voor de toepassing van Luna Sensation en Luna Experience in de Botrytisbestrijding van bloembollen en pioenroos. BASF laat een onkruidbestrijdingsproef zien. Proeftuin Zwaagdijk licht een proef toe waarbij de invloed van groeikracht en bolvorm (schijven of rond) op verspreiding van TBV virus wordt onderzocht.

Naast de proeven laat Agrifirm een aantal innovaties zien. Zo wordt onder andere het onbemande vliegtuig – de eBee - getoond, de verisscan en de Wingsprayer. Ook wordt de virusapp toegelicht.

Tijdens de open middag is er twee keer de kans om een presentaties bij te wonen: om 13.15 uur en 14.45 uur. De lezingen worden ingevuld door Johan Kos, directeur van Proeftuin Zwaagdijk, en Hinse Boonstra van Bayer CropScience. Johan Kos trapt af met een lezing over omgang met residuen van gewasbeschermingsmiddelen in bloembollen. De lezing van Hinse Boonstra gaat over Bayer’s visie en plannen voor een duurzame landbouw. Als manager publieke- en overheidszaken opereert Hinse dagelijks in het maatschappelijk krachtenveld van politiek, telers, belangenorganisaties als Greenpeace, wetenschap en media. In de lezing gaat hij nadrukkelijk in op duurzaamheid en meer in het bijzonder het belang van zorgvuldig gebruik, vergroening en effectiviteit van het middelenpakket.

Open dag Zwaagdijk, Tolweg 13, Zwaagdijk-Oost

Tijd: 12 juni van 13.00 tot 17.00 uur