Toelichting nieuwe ontwikkelingen tijdens open dag Julianadorp

Op 19 mei organiseert Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met Agrifirm Plant een open middag voorjaarsbloeiers bij het gezamenlijk proefveld Floratuin Julianadorp. Naast de toelichting van lopende proeven met tulp, hyacint en narcis worden er twee lezingen gehouden. Als aftrap van de open dag geeft Johan Kos, directeur Proeftuin Zwaagdijk, een lezing over omgang met residuen van gewasbeschermingsmiddelen in bloembollen. Een zeer actueel onderwerp na het verschijnen van het Greenpeace rapport over residuen. De tweede lezing gaat over de Cleanlight UV techniek. Agrifirm Plant heeft afgelopen jaar samen met Cleanlight bv gekeken of de techniek, naast lelies, ook bruikbaar is in tulpenbollen. De praktijkervaringen worden gepresenteerd.

Proefveld

Agrifirm Plant test op het proefveld calcium toepassing en rijenbemesting met fosfaat meststoffen. Andere onderwerpen die toegelicht worden zijn het testen van verschillende bestrijdingsschema's van Rhizoctonia in tulp, bestrijding van Pythium in hyacint, bolontsmettingstrategieën in hyacint en onkruidbestrijding in hyacint. Nieuw is een onkruidproef waarbij tien soorten onkruid zijn gezaaid. Vervolgens zijn diverse middelen afzonderlijk toegepast zodat het effect op ieder onkruid visueel is gemaakt. KAVB laat in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk een proef zien waarbij een warmwaterbehandeling met Nontox is toegepast in Narcis ter vervanging van Formaline. Speciale aandacht is er voor de proeven met warmwaterbehandeling tegen tulpenstengelaaltje. In de proeven is te zien welke cultivars wel en niet bestand zijn tegen de hoge temperaturen.

Spuitlicentieverlenging

De open middag kan meetellen voor verlenging van de spuitlicentie (thema teelt). Voorwaarden zijn minimale aanwezigheid van 13:00 tot 16.00 uur, het bijwonen van de lezingen en rondleiding in groepjes langs de proeven. De kosten bedragen € 40,- ex. BTW (verrekening achteraf). Vergeet niet uw spuitlicentie mee te nemen!

Locatie open dag: Floratuin Julianadorp Adres: Rijksweg 85, Julianadorp Tijd: 19 mei van 13.00 tot 17.00 uur