Kop van Noord-Holland heeft grootste aaneengesloten bollengebied van de wereld

De Kop van Noord-Holland is de wereldspeler als het gaat om productie van bloembollen. Met zo’n twaalfduizend hectare is het het grootste aaneengesloten bloembollengebied op aarde.Daarmee heeft de regio een voorname positie in de internationale handel in bloembollen. Zo’n 65 procent van de productie vindt plaats in Nederland, waarvan ongeveer de helft in de Kop van Noord-Holland. Waar de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder de grootste rollen spelen als het gaat om de teelt van bloembollen. Dat is overigens niet altijd zo geweest. Want als het woord ‘bollenstreek’ valt, denken de meeste mensen nog altijd aan het gebied tussen Haarlem en Leiden. Ook wel de Duinen Bollenstreek genoemd (of Zuidelijke Bollenstreek). Daar begon de teelt, toen zich rond 1600 de eerste kwekerijen zich in Haarlem vestigden. Rond 1830 nam de productie van bollen in die regio een vlucht en groeide de sector enorm. Dit leidde al snelt tot ruimtegebrek en aan het begin van de 20e eeuw gingen de telers op zoek naar andere gebieden om hun bollen te kweken. In 1911 landde de bollenteelt voor het eerst in de Kop van Noord-Holland toen een teler zich vestigde in de Anna Paulownapolder.Langzaam groeide de productie in Noord-Holland, die vooral een sterke groei kende nade Tweede Wereldoorlog. Naast de productie en verkoop van bloembollen als sneeuwklokjes , krokussen, narcissen, hyacinten, irissen, blauwe druifjes, tulpen, lelies en gladiolen die elkaar jaar hun weg vinden over de hele wereld, hebben de bollenvelden nog een fraai neveneffect. Toeristen komen in grote getalen genieten van de kleurrijke bloeiende bollenvelden. Ook in de Kop van Noord-Holland zijn ze zich daar bewust van en wordt elk jaar de aandacht stevig gevestigd op de pracht en praal die bollen te bieden hebben. Bloeien Zijpe is daarvan het sprekende voorbeeld. Elk jaar wordt dit evenement dat duizenden bezoekers trekt, gehouden om de schoonheid van de bollenstreek tentoon te spreiden. Sinds de komst van de eerste bollenteler in 1911 is de sector in de Kop van Noord-Holland uitgegroeid tot een van de economische pijlers in het gebied en een van de grootste producenten van bollen die de plekken op de hele wereld kleur geven.