Bloembollenbedrijf Jan de Wit en Zonen B.V. Bovenkarspel de mens blijft de kern

Een familiebedrijf waar negen neven samenwerken. Dat is Jan de Wit & Zonen in Bovenkarspel. Het bedrijf begon in 1922 met de teelt van groenten en vroege aardappelen en daarna al snel met irissen en tulpen. In 1952 betraden alle zoons van Jan de Wit het bedrijf, in 1984 ging de eerste zending tulpen naar China en in 2002 werd tulp Monica gedoopt, naar de dochter van de oprichter en kloosterlinge bij Zusters Augustinessen van de stad Gods. Vandaag de dag is het bedrijf gespecialiseerd in wereldwijde export, preparatie en teelt van voornamelijk tulpen- en leliebollen. Marcel Fit en Jan de Wit werken er al ruim dertig jaar. Samen hebben ze een lange geschiedenis in het bedrijf en een schat aan ervaring in het vak.

Van papier naar digitaal

Jan de Wit & Zonen is altijd bezig met de toekomst. In 2004 werd een belangrijke keuze gemaakt: er werd een administratiepakket aangeschaft waarmee het bedrijf de omslag maakte van papier naar digitaal. Marcel: “Er gaat hier niets meer op papier, alle processen zijn gedigitaliseerd. Dat is heel efficiënt: het scheelt veel handelingen in de processen en er is weinig overleg nodig, want met een druk op de knop vindt je wat je zoekt en geef je door wat er te melden is. Het werk is daardoor een stuk minder persoonsafhankelijk, zodat de aandacht maximaal naar het product gaat.” Dat laatste is hard nodig: “De kennis van producten neemt niet zo snel meer toe en de complexiteit van het vak groeit. Het is heel belangrijk om de kennis en ervaring goed bij te houden. Het draait om nieuwe markten, nieuwe soorten, nieuwe producten, daar ligt de focus. De stap naar digitalisering was een grote professionaliseringsslag die bijdraagt aan de schaalvergroting waar we op inzetten. Op die manier dragen we zorg voor het voortbestaan van Jan de Wit & Zonen.”

De kern blijft de mens

Hoe digitaal Jan de Wit & Zn. ook werkt, de kern blijft altijd de mens. Jan: “Het kan kil overkomen, al dat digitale. Maar daar waken we voor. Elke week hebben we overleg met alle medewerkers. Daar luisteren we naar de ervaringen van de medewerkers: wat komen ze tegen in hun werk, wat kan er anders, beter, wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen doen? Zo blijven we schaven aan de processen. En zo nemen we onze mensen ook mee in veranderingen: ze weten wat er komt, wat er nodig is, wat er van hen gevraagd wordt, en vooral ook hoe we alle stappen sámen zetten. Samen, dat is de basis van Jan de Wit & Zn.”

Prachtvak

Het bollenvak zit zowel Jan als Marcel in het bloed. Beiden beginnen te glimmen als ze over hun werk vertellen. Jan: “Mijn vader zei altijd: je moet doen waar je blij van wordt. En dat is precies waarom ik mijn werk hier zo waardeer: ik word er blij van. Van het product, van het reizen dat bij mijn baan hoort, van de verkoop – er is zoveel waar ik enthousiast van word. Als ik door de schuur loop en zie hoe iedereen z’n werk doet, ben ik best trots. We doen het goed, iets waar we niet altijd bij stil staan omdat het bijna gewoon wordt als het soepel loopt in het bedrijf. Maar dat is het niet, we werken daar allemaal hard voor. Een bol blijft een natuurproduct, het is best bijzonder dat we daar samen zulke mooie dingen mee kunnen doen. Dat ben ik me wel bewust. Dit is echt een prachtvak!” Voor Marcel ligt de passie bij de processen. “Het is mijn missie dat mensen hun werk goed kunnen doen. Iedereen levert een bijdrage aan het eindproduct, en dus is het zaak dat iedereen de juiste faciliteiten heeft om goed, maar zeker ook fijn te werken.” Sinds vorig jaar maakt Marcel deel uit van de directie. “De stap van werkvloer naar directie is wel even omschakelen, voor iedereen, ook voor mezelf, maar het went wel. Het kost misschien even tijd, maar het is mooi om door te groeien in het bedrijf waar ik al mijn hele werkzame leven ben!”

Promotie

Jan de Wit & Zn. is sterk op promotie gericht. “Het is belangrijk om binnen- en buitenlandse afnemers te bereiken, om onze export gezond te houden. Minstens zo belangrijk is het om alle contacten te onderhouden. Samenwerking is vaak jarenlang, en duurt soms zelfs al generaties. Ons bedrijf is er mede dankzij onze klanten, dat realiseren we ons terdege. Dat is de reden waarom we graag meedoen met Tulip Trade Event. Dit evenement is een goede bijdrage aan het onderhouden van onze relaties, om ons bedrijf te positioneren en om nieuwe klanten te werven. We laten veel soorten zien, een mooi overzicht van ons assortiment, en het is een gelegenheid bij uitstek om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Daar kijken we wel naar uit!” www.jandewitenzonen.com

www.tuliptradeevent.nl