Oogst chrysant op water bij Proeftuin Zwaagdijk

Proeftuin Zwaagdijk doet in samenwerking met diverse partners onderzoek in de teelt van chrysant op water. De conclusie na 3 jaar onderzoek? Chrysant op water is een serieus alternatief.

In het onderzoek is gewerkt met een zogenaamd drijvend teeltsysteem. De planten worden daarbij geplaatst in drijvers die op een 30 cm diepe voedingsoplossing drijven. Vrijwel het hele wortelstelsel ontwikkelt zich vervolgens in het water. Het werken met drijvers maakt de teelt uiterst mobiel en daarmee geschikt voor vergaande mechanisering en automatisering. Het systeem beperkt de mogelijk voor trips om zich te verpoppen, er is immers geen grond meer aanwezig waarin dit kan plaatsvinden.

Het onderzoek toont aan dat het systeem qua productie niet onderdoet voor de grondteelt en in potentie zelfs tot een substantieel hogere opbrengst kan leiden in de vorm van een hoger takgewicht en/of een kortere teeltduur.

Het onderzoek wordt intensief gevolgd en begeleid door een commissie waar de volgende bedrijven deel van uitmaken: Fred van Paassen Chrysanten, Bovebo, Dekker Chrysanten, Dümmen Orange, van Iperen, Green Simplicity, Botman Hydroponics, KaRo BV en Qlobel.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer (KansenKanon), LTO Fondsen, Hagelunie en Stumiflori. Daarnaast is een bijdrage geleverd door VannoVa-telers.

Afronding van het huidige project zal in de komende maanden plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een vervolgproject. Dat project zal zich met name richten op de ontwikkeling van een betere drijver en verbetering van de groei en ontwikkeling in de eerste fase na planten. Daarnaast zal de praktijkintroductie een zeer belangrijke rol spelen.