Bodem resetten, mijten en verzoling themas tijdens open dag lelie en zantedeschia

Bodem resetten, mijten en verzoling zijn de thema’s tijdens de open middag lelie en zantedeschia op woensdag 26 augustus bij Floratuin Julianadorp. Innovatie in de teelt staat centraal. Op het proefveld zijn teeltspecialisten aanwezig om onderzoek toe te lichten. Daarnaast geven een aantal bedrijven bij het proefveld inzicht in de laatste ontwikkelingen in precisielandbouw. De bijeenkomst telt mee voor spuitlicentieverlenging en duurt van 13:00 uur tot 17:00 uur. Het adres is de Rijksweg 85 te Julianadorp.

Lelie

Het programma voor lelietelers start om 13:15 uur met een lezing van Aaldrik Venhuizen, R&D manager bij Agrifirm Plant, over bodem resetten waarbij 100% plantaardige Herbie-korrels worden ingebracht in de bodem, gevolgd door het tijdelijk afdekken van de bodem. Na deze ‘reset’ behandeling is de grond vaak geheel vrij van ziekten en plagen waaronder aaltjes en grondschimmels. Een tweede lezing gaat over een nieuwe methode van mijtbestrijding. Vervolgens bezoeken de telers het proefveld met onderzoek naar ecologische lelieteelt, plantvitaliteit, nieuwe bodemherbiciden, onkruidbestrijding middels lage dosering systeem, Transformer en strategieën voor optimale bolontsmetting.

Zantedeschia

Voor telers van zantedeschia zijn er tussen 14:30 uur en 15:30 uur twee lezingen. De eerste is van Frank Kreuk, onderzoeker bloembollen bij Proeftuin Zwaagdijk, over de invloed van drogen, bewaren en het moment van oogsten op verzoling. De tweede lezing gaat net als in het lelie programma over een nieuwe methode van mijtbestrijding. Op het proefveld is onderzoek te zien naar verschillende strategieën in gewasbespuiting, grondbehandeling en knolontsmetting om het zantedeschia gewas zo vitaal mogelijk te houden. Daarnaast is bemestingsonderzoek te zien en een proef met nieuwe bodemherbiciden.

Spuitlicentieverlenging

Deelnemers die in aanmerking willen komen voor spuitlicentieverlenging dienen om 13:00 uur aanwezig te zijn, minimaal drie uur te blijven en de lezingen lelie of zantedeschia bij te wonen. Het thema van deze licentiebijeenkomst is ‘Teelt’. De kosten bedragen € 40,-- en worden achteraf verrekend. Vergeet niet uw licentie mee te nemen!