Agrarische jongeren Wieringermeer agrarische toekomst in jonge handen

Agrarische Jongeren Wieringermeer: een vereniging van zo’n 250 leden tussen 16-35 jaar, woonachtig in de Wieringermeer en de wijde omgeving, allemaal met interesse in de agrarische sector. Mark van Essen, Patrick de Wit en Jos de Nijs zijn drie van deze leden, die bovendien in het bestuur van de vereniging zitten. Een gesprek met drie betrokken, enthousiaste agrariërs met duidelijke ideeën over de toekomst.

Het bestuur bestaat uit acht leden uit verschillende hoeken, zoals akkerbouw, vee en bollen. Bovendien zijn ze van verschillende leeftijden. ‘Die diversiteit zorgt voor een goed evenwicht, want op die manier kan iedereen z’n stem laten horen. Doordat de input vanuit alle leeftijden komt, wordt iedereen gehoord, en dat maakt de vereniging sterk. De instroom van jonge leden is heel belangrijk: zij zijn nodig om de vereniging jong én in stand te houden. Zij brengen nieuwe inzichten, hebben andere invalshoeken, komen met de nieuwste ontwikkelingen. Dat houdt iedereen scherp. Het is essentieel voor de agrarische sector om vooral naar de jonge, nieuwe generatie agrariërs te luisteren.’

Belangen behartigen

AJW maakt als lokale vereniging deel uit van een landelijke organisatie. ‘Wij vallen onder het Hollands Agrarisch Jongeren Kontact (HAJK), met jongeren uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Daar zit het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK) weer boven, met als overkoepelende organisatie het Europese CEJA. We maken dus deel uit van een groter geheel. Het bestuur van AJW vertegenwoordigt de vereniging in verschillende agrarische organisaties.’ Deze sterke verankering maakt het AJW een belangrijke gesprekspartner voor diverse partijen. ‘Naast het landelijke bestuur zijn we ook vertegenwoordigd in bijvoorbeeld LTO Holands Kroon en STIVAS, organisatie voor kavelruil. Maar ook provinciaal en landelijk, in Den Haag, zijn jongeren vanuit onze verenigingen te vinden. Via landelijke vergaderingen en via de Binder, het landelijke verenigingsblad, blijven we van elkaar, de actualiteit en de wet- en regelgevingen op de hoogte.’

Winteractiviteiten

In de wintermaanden organiseert het bestuur allerlei activiteiten rond de gezamenlijke interesse: de agrarische sector. ‘We nodigen sprekers uit die ons bijpraten, vaak over akkerbouw, maar bijvoorbeeld ook over de nieuwste innovaties en bedrijfsmatig gebruik van zonnepanelen. Regelmatig zetten we ook de economische kanten van ons bedrijf centraal. Dan gaat het bijvoorbeeld over het lezen van bedrijfsrapporten. Dat is taaie kost, dus daar zetten we dan een wat luchtiger thema naast, voor de afwisseling. Dan blijft het ook leuk voor de allerjongste leden van rond de zestien, zeventien jaar, voor wie zoiets nog wel érg technisch is.’

Naast lezingen organiseert AJW ook uitjes, zoals excursies naar collega-bedrijven in andere regio’s’. De interesse hierin is groot: doorgaans gaan er tussen de veertig en vijftig leden mee. De weersomstandigheden spelen wel een belangrijke rol bij deelname. ‘Bij slecht weer zijn er meer deelnemers dan bij mooi weer, want dan moet er doorgewerkt worden!’

Trekkertrek

Waar bijna alle leden tijd voor vrijmaken, is de tweejaarlijkse Trekkertrek in Wieringerwerf. Bij dit evenement gaan boeren met hun tractoren de titanenstrijd aan: wie heeft de sterkste trekker? Daarnaast zijn er demo’s van truck- en tractorpulling en is er een mechanisatieshow. En ook aan de kleintjes wordt gedacht: ook voor hen is er altijd van alles te doen.’

‘We organiseren Trekkertrek omdat het zo’n ongelooflijk leuk, gezellig, succesvol evenement is, vol ontmoeting, gezelligheid, verbinding. Dat móet je gewoon meemaken. Trekkertrek is vooral mogelijk dankzij maar liefst 130 bedrijven die dit sponsoren. Daardoor is het festival gratis te bezoeken. Maar ook de ruim veertig vrijwilligers die meewerken, maken dit tot een succes. De voorbereidingen voor de volgende editie, op 10 juni 2019, zijn al in volle gang. Het belooft weer een geweldig spektakel te worden!’

www.ajwieringermeer.nl